• Contact Us Home > Contact Us

  S.Z.Address:No.777 Jinmao Road Zhoushi Kunshan Suzhou 215313 Jiangsu China
  S.Y.Address:No.19 Wenyi Road Shenhe District Shenyang 110015 Liaoning China
  Direct Tel: +86-136-44008909; +86-24-83961299
  E-Fax: +86-512-36830528 EXT 8999   or  +86-24-62665299
  Email: info@xingpackint.com
  Website:http://www.xingpackint.com


  Top